Spreekbeurten

Arjet verzorgt spreekbeurten over diverse onderwerpen voor verschillende doelgroepen. 

Ouders: over de seksuele opvoeding (van kinderen tot jongvolwassenen).

Jongeren: het vergroten van kennis over seksualiteit en het bieden van handvatten voor het maken van eigen, gezonde keuzes. 

Mannen en vrouwen: over de (seksuele) relatie tussen man en vrouw.

 

Trainingen

Daarnaast verzorgt zij trainingen voor professionals die werken met kinderen en/ of jongeren, zoals leraren, hulpverleners en jongerenwerkers. Een voorbeeld van de opbouw van een training is:

Het bereiken van je doelgroep. Het bewustworden van je persoonlijke en eventueel religieuze overtuigingen en de overtuigingen van de jongeren. Hoe kun je daarmee rekening houden en de jongere effectief bereiken? Hoe kun je hen informatie meegeven waar ze zelf mee verder kunnen?

Deskundigheidsbevordering. Een theoretisch deel met informatie over seksualiteit. Welke recente onderzoeksresultaten zijn goed om te weten? Welke kennis kun je aan jongeren meegeven? Je krijgt de nieuwste en benodigde informatie en leert hoe deze informatie aan anderen doorgegeven kan worden. 

De praktijk. Er is ruimte voor de praktijk. We oefenen met casussen en oefeningen en je leert te reflecteren op de eigen werkwijze en methode. 

Elke training kan anders worden ingevuld. Het is ook mogelijk om de preventie- of voorlichtingsmethode waar uw organisatie mee werkt in de training mee te nemen. Zo kan de effectiviteit van de door u ontwikkelde methode verhoogd worden. 

Borger Advies | info@borgeradvies.nl